Curs d’Introducció a l’Aprenentatge Servei

Curs 2012-2013

 

 

1. Objectius del curs

El curs s’emmarca en l’acció experimental del Pla d’Impuls al Servei Comunitari per a l’alumnat de secundària obligatòria, del departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i pretén:

 • Introduir els participants en la pedagogia de l’aprenentatge servei.
 • Identificar pràctiques educatives valuoses de la ciutat, com a experiències properes o embrionàries d’ApS.
 • Explorar les necessitats socials i les oportunitats de servei en la ciutat, que poden ser vinculades a continguts curriculars específics..
 • Conèixer els centres educatius, entitats de lleure, entitats socials i programes municipals amb els quals seria possible treballar en xarxa per dur a terme projectes d’ApS.
 • Planificar un projecte concret d’aprenentatge servei i comprometre’s a dur-lo a terme durant el curs 2014-2015.
 • Aconseguir que els instituts on treballen els participants estenguin i consolidin les pràctiques d’aprenentatge servei.

2. Persones destinatàries

Les persones destinatàries prioritàries del curs serien professors i professores de secundària que desconeixen l’aprenentatge servei però que als seus instituts habitualment desenvolupen aquesta pràctica.

També serà destinatari del curs el professorat de secundària d’instituts on mai no s’ha dut a terme cap experiència d’aprenentatge servei.

3. Dates i lloc de realització

El curs consta de 5 sessions de dijous tarda, de 16.00 a 19:00, els dies: 21 de febrer, 7, 14 de març i 4 i 25 d’abril 2013.

Te lloc al Servei Educatiu de la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat, carrer Miquel Peiró i Victorí, 43,  telèfon 93 260 29 50.

El curs contempla també la participació activa a la 4a Jornada ApS de L’Hospitalet de Llobregat que tindrà lloc el 16 d’octubre del 2013.

4. Programa  del curs

 21 febrer Presentació del curs, finalitats, metodologia i participants.Fonamentació de l’aprenentatge servei.Anàlisi d’experiències diverses d’ApS des d’una perspectiva general
 7 març Necessitats socials de la ciutat en clau d’ApS.Oportunitats de servei en la ciutat en clau d’ApS. Les entitats socials.Anàlisi d’una experiència ApS de la ciutat amb una detecció clara de necessitats socials: el projecte “Pedalem Junts” del IES Torres i Bages. (Jaume Agustí)
 14 març Aspectes metodològics: com desenvolupar un projectes?El vincle curricular en els projectes ApSAnàlisi d’experiències ApS de la ciutat amb clara vinculació curricular: Els projectes del Col·legi Enric d’Ossó (Lurdes Ruíz)
 4 abril  Disseny d’un projecte d’aprenentatge servei.El treball en xarxa en els projectes ApS.Anàlisi d’experiències ApS de la ciutat amb fort treball en xarxa. Anàlisi projecte “Desmuntatòpics” del Consell de nois i noies Secundària (El Fil d´Ariadna)
25 abril  Posada en comú i anàlisi dels projectes d’aprenentatge servei dissenyats, que es desenvoluparan durant el curs 2013-2014.Valoració del curs. 
BENVINGUTS I BENVINGUDES A CASA NOSTRA

CAMP DE TREBALL AL MUSEU DE LA MINERIA

COOPEREM PER COSTA DE MARFIL

ENSENYAR A ESTAMPAR

FEM FORA LA FAM

JOVES LECTORS

JUGUEM JUNTS

QUE FEM PER ALS MÉS GRANS

TARDES DE DIVENDRES JUNTS

ART ALS MURS

 

Jornada ApS16 octubre Participació activa a la Jornada ApS de L’Hospitalet de Llobregat.

 5. Metodologia del curs

Els continguts del curs es treballen amb els recursos metodològics següents:

 • Explicacions recolzades amb powerpoints.
 • Anàlisi d’experiències a partir de pel·lícules o altra mena de reportatges.
 • Debats entorn dels continguts i de les experiències.
 • Participació de testimonis directes a les sessions, responsables i protagonistes de projectes ApS.
 • Treballs, exercicis i dinàmiques individuals i grupals.
 • Disseny d’un projecte ApS real, que s’haurà de dur a la pràctica durant el curs 2013-2014
 • Participació a la 4a Jornada ApS que tindrà lloc a l’octubre 2013.

6. Materials bàsics de referència

Hi ha una bibliografia extensa sobre aprenentatge servei, i moltes webs especialitzades fora del nostre país. Aquestes referències es poden trobar en els següents materials bàsics:

Webs

Centre Promotor Aprenentatge Servei: www.aprenentatgeservei.org (Catalunya).

CLAYSS: http://www.clayss.org (Argentina).

Zerbikas: http://www.zerbikas.es (País Basc).

Aprendizaje Servicio Madrid: http://aprendizajeserviciom.wix.com/apss-madrid (Madrid)

National Service Learning Clearinghouse: http://www.servicelearning.org (USA).

Blog Roser Batlle:  www.roserbatlle.wordpress.org

Revistes / Diaris

Cuadernos de Pedagogía, maig de 2006, núm. 357. Tema del mes “Aprendizaje y servicio”.

Perspectiva Escolar, maig 2007, núm. 315 Experiències d’aprenentatge servei.

Presència, del 23 al 29 de juny del 2006, monogràfic sobre aprenentatge servei.

Revista RAS, núm. 35. Universidad de Deusto. Monogràfic sobre Aprenentatge Servei.

Revista Aula. Número juliol-agost 2011. Monogràfic sobre  Aprenentatge servei.

Periódico Escuela: Durant l’any 2013, cada mes surt un article fix sobre aprenentatge servei.

Llibres sobre aprenentatge servei:

Puig, J M; Batlle, R.; Bosch, C. i Palos, J.: Aprenentatge servei. Educar per a la ciutadania. Barcelona, Editorial Octaedro, 2006.

Puig, J.M. (coord): Aprendizaje Servicio (Aps) Educación y compromiso cívico. Barcelona, Editorual Graó, 2009.

Martín, X. i Rubio, L.: Experiències d’aprenentatge servei. Barcelona, Editorial Octaedro, 2007.

Tapia, M.N. Aprendizaje y servicio solidario. Buenos Aires, Editorial Ciudad Nueva, 2006.

Guies pràctiques del Centre Promotor ApS: Com fer ApS als centres educatius; Com fer ApS a les entitats socials; com fer ApS a l’àmbit local.

JxB Joves pel Barri. Compartir un projecte d’Aprenentatge servei i dur-lo a escala de ciutat. Autoria colectiva. Consell de l’Esplai, Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, Diputació de Barcelona.